previous
 • โปรโมชั่นพิเศษ
 • บริการทำบัญชี
 • จัดตั้งบริษัท หรือ หจก.ใหม่
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • เลิกบริษัท เลิกห้าง
next
รับทำบัญชี บริษัทใหม่ รับทำบัญชี SME

 
ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งมักละเลยในเรื่องของการทำบัญชี
 
หรือคิดว่าทำไปทำไม เป็นทั้งภาระและต้นทุนของธุรกิจโดยไม่จำเป็น
 
แต่ท่านทราบหรือไม่การจัดทำบัญชีถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ
 
หลายท่านขายของดีมาก แต่สรุปสุดท้ายปลายปีแทบไม่เหลือกำไร
 
หรือบางท่านทำไปทำมาไม่รู้เงินอยู่ตรงไหน สุดท้ายมีแต่สินค้าเต็มโกดัง
 
เราไม่ต้องการเป็นสำนักงานบัญชีที่เพียงแต่ทำเอกสารให้ท่านถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ช่วยในการดำเนินธุรกิจของท่านอย่างมีกำไรและยั่งยืน.......
 

หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร
 
ทางเรามีมืออาชีพคอยบริการงานจดทะเบียนจัดตั้งใช้เวลาดำเนินงานเพียง 1- 3 วัน
 
ค่าบริการเพียง 4,000 บาท รับส่งเอกสารถึงที่
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ หรือ เพียงคุณโทรมาเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี


จดทะเบียนบริษัทใหม่

ต้องการผู้ช่วยมืออาชีพในงานจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 
ไม่ว่าจะเป็น ย้ายสำนักงาน เปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขชื่อบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น
 
ทางเราให้บริการครบทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาเป็นกันเอง
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ หรือ เพียงคุณโทรมาเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี


จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เลิกบริษัท เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย มีทั้งข้อกฎหมาย และ ข้อควรระวัง จำนวนมาก
 
ในการเลือกสำนักงานที่ช่วยจดทะเบียนเลือกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
 
หากเลือกไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะปิดบริษัทไปแล้ว แต่ท่านอาจลำบากภายหลังได้
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ หรือ เพียงคุณโทรมาเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี


เลิกบริษัท

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนใหม่ (จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด)


บริการจดทะเบียนบริษัทใหม่

ในการจดทะเบียนเปิืดห้างหุ้นส่วนใหม่นั้น จะมี 3 งานหลัก ๆ ได้แก่

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (จำนวนผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทอย่างน้อย 3 คน และห้างหุ้นส่วน 2 คน )
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี) กับ กรมสรรพากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กรณีมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน


รายละเอียดการให้บริการ และค่าบริการ

 • จองชื่อนิติบุคคล
 • จดหนังสือบริคณห์สนธิ (เฉพาะบริษัท)
 • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

ค่าบริการ 4,000 บาท

ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท (ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ่ายตามจริง)


บริการเพิ่มเติม

 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่สรรพากรพื้นที่ คิดค่าบริการ 2,500 บาท
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และ ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดทดแทน คิดค่าบริการ 2,500 บาท