previous
 • โปรโมชั่นพิเศษ
 • บริการทำบัญชี
 • จัดตั้งบริษัท หรือ หจก.ใหม่
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • เลิกบริษัท เลิกห้าง
next
รับทำบัญชี บริษัทใหม่ รับทำบัญชี SME

 
ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งมักละเลยในเรื่องของการทำบัญชี
 
หรือคิดว่าทำไปทำไม เป็นทั้งภาระและต้นทุนของธุรกิจโดยไม่จำเป็น
 
แต่ท่านทราบหรือไม่การจัดทำบัญชีถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ
 
หลายท่านขายของดีมาก แต่สรุปสุดท้ายปลายปีแทบไม่เหลือกำไร
 
หรือบางท่านทำไปทำมาไม่รู้เงินอยู่ตรงไหน สุดท้ายมีแต่สินค้าเต็มโกดัง
 
เราไม่ต้องการเป็นสำนักงานบัญชีที่เพียงแต่ทำเอกสารให้ท่านถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ช่วยในการดำเนินธุรกิจของท่านอย่างมีกำไรและยั่งยืน.......
 

หากท่านเป็นผู้เปิดบริษัทใหม่ ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร
 
ทางเรามีมืออาชีพคอยบริการงานจดทะเบียนจัดตั้งใช้เวลาดำเนินงานเพียง 1- 3 วัน
 
ค่าบริการเพียง 4,000 บาท รับส่งเอกสารถึงที่
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ หรือ เพียงคุณโทรมาเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี


จดทะเบียนบริษัทใหม่

ต้องการผู้ช่วยมืออาชีพในงานจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 
ไม่ว่าจะเป็น ย้ายสำนักงาน เปลี่ยนแปลงกรรมการ แก้ไขชื่อบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์ เปลี่ยนผู้ถือหุ้น
 
ทางเราให้บริการครบทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาเป็นกันเอง
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ หรือ เพียงคุณโทรมาเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี


จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เลิกบริษัท เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย มีทั้งข้อกฎหมาย และ ข้อควรระวัง จำนวนมาก
 
ในการเลือกสำนักงานที่ช่วยจดทะเบียนเลือกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
 
หากเลือกไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะปิดบริษัทไปแล้ว แต่ท่านอาจลำบากภายหลังได้
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ หรือ เพียงคุณโทรมาเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี


เลิกบริษัท

บริการรับทำบัญชี

ขอบเขตการให้บริการเบื้องต้น

บริการรับทำบัญชี

 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฏหมายกำหนด
 • คำนวณและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขายประจำเดือน)
 • จัดทำและปิดงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบดุล) รวมทั้งจัดทำรายงานบัญชีตามรอบที่กำหนด
 • จัดหาผู้สอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินประจำปี
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
 • ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) และแบบภาษีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 • เป็นตัวแทนในการเข้าพบและชี้แจงข้อมูลกับกรมสรรพากร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ รายละเอียดการให้บริการ ค่าบริการ จะแตกต่างกันตามลักษณะธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า


ราคารับทำบัญชี สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ บริษัทเปิดใหม่

เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มใหม่ หรือธุรกิจขนาดเล็ก มีรายการไม่เกิน 10 รายการต่อเดือน (เอกสารทั้งซื้อและขาย นับเป็นรายการไม่ได้นับบิล) ราคาทำบัญชี บริษัทเปิดใหม่

ทางเราจะบันทึกบัญชีทุกรอบ 6 เดือน และสรุปรายงานการเงินให้ทุก 6 เดือน

ครึ่งปี จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)

ปลายปี จัดทำงบการเงิน และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)

ค่าบริการ

 • ค่าบริการรับทำบัญชี เริ่มต้น 10,000 บาทต่อปี
 • ค่าบริการตรวจสอบบัญชี เริ่มต้น 12,500 บาทต่อปี
 • ค่าบริการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat 800 บาทต่อเดือน (หากต้องการทำเอง ทางเราจะแนะนำวิธีการยื่นให้ ฟรี)


ราคารับทำบัญชี สำหรับ บริษัททั่วไป หรือ ธุรกิจ SME

เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความสะดวก ให้ทางเราดำเนินการให้ทุกอย่าง มีรายการไม่เกิน 30 รายการต่อเดือน (เอกสารทั้งซื้อและขาย นับเป็นรายการไม่ได้นับบิล) ราคาทำบัญชี SME

รายเดือน บันทึกบัญชี และสรุปรายงานการเงิน, ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ Vat

ครึ่งปี จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)

ปลายปี จัดทำงบการเงิน และ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)

ค่าบริการ

 • ค่าบริการรับทำบัญชี 3,500 บาทต่อเดือน
 • ค่าบริการตรวจสอบบัญชี 15,000 บาทต่อปี